Bergen Swanson

Görev:
Ortak yapımcı, Uygulayıcı Yapımcı, İdari yapımcı