Bill Scott

Görev:
İdari yapımcı, 1. yönetmen yardımcısı, Ortak yapımcı