Joseph Smith

Görev:
Besteci, 2. yönetmen yardımcısı