Kullanım Koşulları

Kullanıcı Sözleşmesi


Bu sözleşme cinedb.com.tr adresindeki web sitesine, IOS App Store ve Android Google Play'deki "Cinedb" uygulamasını indiren ve kullanan tüm kişiler için geçerlidir. İşbu Üyelik Sözleşmesi site üyelik kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak mümkün değildir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.
1. Taraflar
a) www.cinedb.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten KılıçAli Paşa Mah Meclis-i Mebusan Cad. No: 29 Ülkü Han, Daire: 5, 34425 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Cinedb Production Film Yapım Tic. LTD. Şti. “Cinedb” olarak anılacaktır.
b) www.cinedb.com.tr internet sitesine ve mobil uygulamasına üye olan internet ve mobil uygulama kullanıcısı "Üye" olarak alınacaktır.
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu www.cinedb.com.tr internet sitesinden, Cinedb tarafından sunulan mobil uygulamaların (IOS ve Android) ve Cinedb tarafından sunulan portal hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.cinedb.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Cinedb’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda www.cinedb.com.tr, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.
3.2. Üye, Cinedb tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Cinedb’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Cinedb’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.cinedb.com.tr internet sitesini ve Cinedb tarafından sunulan portal hizmetlerini ve mobil uygulama hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin ve mobil uygulamaların işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye ve mobil uygulamalara çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. Cinedb.com.tr, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.cinedb.com.tr internet sitesini, portal hizmetlerini ve mobil uygulama hizmetlerini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.cinedb.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Cinedb ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. Cinedb’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Cinedb, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.cinedb.com.tr internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Cinedb’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Cinedb’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Cinedb’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Cinedb’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Cinedb’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.cinedb.com.tr internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Cinedb tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde, mobil uygualarda yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Cinedb hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Cinedb, web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
3.11. Bu www. cinedb.com.tr internet sitesine ve mobil uygulamalara erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Cinedb, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
3.12. www.cinedb.com.tr internet sitesinde ve mobil uygulamalarında yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar Cinedb mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye ve başka kişi ile kuruluşlar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.13. www.cinedb.com.tr internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar izin alınmadığı taktirde hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.
3.14. Cinedb tarafından www.cinedb.com.tr internet sitesinin ve mobil uygulamaların  iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.15. Cinedb kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Cinedb, üyenin portal ve mobil uygulama hizmetlerini alırken www.cinedb.com.tr internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Cinedb.com.tr yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.
3.16. Cinedb, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya
a) Yasal gereklere uygun hareket etmek veya Cinedb, Cinedb mobil uygulamarı ya da Cinedb.com.tr sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,
b) Cinedb, Cinedb mobil uygulamarı ve cinedb.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde
c) Cinedb.com.tr, Cinedb mobil uygulamarı ve Cinedb’nin kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
d) Kullanıcının, Cinedb.com.tr ve Cinedb’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir.
3.17. Cinedb.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye cinedb.com.tr web sitesine ve Cineb mobil uygulamalarına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. cinedb.com.tr web sitesinde ve Cinedb'de toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. cinedb.com.tr web sitesi ve Cinedb mobil uygulamaları, ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.
3.18. Cinedb, sitenin ve mobil uygulamaların içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Cinedb.com.tr web sitesinde ve mobil uygulamalarda kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.19. Cinedb, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.20. Taraflar, Cinedb'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.21. Cinedb.com.tr, Cinedb’nin başka sitelerine ve Cinedb’nin olmayan internet sitelerine linkler içermektedir. Cinedb, sitesinde ve mobil uygulamalarında link verdiği Cinedb.com.tr’a ait olmayan internet sitelerinin içeriği ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Cinedb tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Cinedb, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Cinedb Bilgi Yarışması Katılım Koşulları;
 1. Yarışma, Cinedb Ios ve Android mobil uygulamaları üzerinden gerçekleşecek olan yarışma Cinedb Production tarafından düzenlenecektir.
 2. Yarışma haftalık düzenlenir ve puanlar her Pazartesi 11:00’ de sıfırlanır. Listede en çok puan almış olan birinci ilan edilir. Haftanın 1. sine 2 kişilik sinema bileti verilir. Ödül, kazanana kişiye sonuç açıklandıktan sonra en geç 1 hafta içerisinde PNR kod ya da kişi adına alınmış bilet olarak teslim edilir. Bilgilendirme ve haberleşme mail yoluyla yapılır. 1 hafta içerisinde ödül bilgilendirmesine cevap vermeyen kazanan bilet alma hakkını kaybeder.
 3. Yarışmaya 18 yaşından küçükler katılabilir. 18 yaşından küçük bir kullanıcı birinci olduğu takdirde ödülü alması için velisinin iletişim bilgilerini iletmek zorundadır.
 4. Kampanya sonunda kazanan kişilerle mail yoluyla iletişime geçilecektir. Bu mesajda kazanandan istenecek ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Cinedb Production sorumlu değildir.
 5. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, yarışma katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. Cinedb Production katılımcıların kampanyaya katılım uygunluğunu doğrulama ve kampanyaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.
 6. Cinedb Production katılımcının e-posta adresine ürün pazarlama bilgileri gönderme ve kampanya kapsamında iletilen tüm mobil telefon numaralarına Cinedb Production ile ilgili bilgi vermek amacıyla iletişime geçme hakkını saklı tutar. Katılımcılar bu hususu peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 7. Yarışma katılım, sitede ve uygulamalardaki işlemler ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
 8. Yarışmaya yurt dışından katılımda bulunanlar, ödül kazanamazlar.
 9. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
 10. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Cinedb Production’ ın yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
 11. Cinedb Production yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 12. Yarışma neticesinde kazanan katılımcı, isimlerinin ve fotoğraflarının Cinedb markasının İnstagram, Facebook, Twitter sayfası ve mobil cihazlara gönderilecek anlık bildirimler aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.
 13. Yarışmaya katılanlar işbu Yarışma Katılım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırlar. Cinedb Production Yarışma Katılım Koşulları’ na uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
 14. Cinedb Production’ ın kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. Bu Kampanya' ya katılan herkes yukarıdaki şartları gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.